Họ tộc này đang dùng gói R2 có thời hạn đến 10/02/2021 10:23. Hiện tại đã quá hạn, chỉ có thể xem bài viết, tra cứu thành viên theo điều kiện đơn giản và xem phả đồ trong phạm vi 3 đời. Vui lòng gia hạn gói bằng cách đóng phí duy trì gói.
Thông tin các gói dịch vụ TẠI ĐÂY
. Tìm thấy: 1053
Trai - đời: 1 - vị trí: 0
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 1 - vị trí: 0+1
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 2 - vị trí: 01 ; Bố: Thỉ Tổ Hà Đông Quận Bùi Thị
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 2 - vị trí: 01+1
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 3 - vị trí: 011 ; Bố: Thượng Cao Tổ Bùi Thục
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 3 - vị trí: 011+1
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 4 - vị trí: 0111 ; Bố: Cao Cao Tổ Bùi Tăng
Có vợ - Con trai: 2
Dâu - đời: 4 - vị trí: 0111+1
Có chồng - Con trai: 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 01111 ; Bố: Cao Tổ Bùi Cóc
Có vợ - Con trai: 2 - Con gái: 3
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01111+1
Có chồng - Con trai: 2 - Con gái: 3
Nhánh 2
Trai - đời: 5 - vị trí: 01112 ; Bố: Cao Tổ Bùi Cóc
Có vợ - Con trai: 1
Dâu - đời: 5 - vị trí: 01112+1
Có chồng - Con trai: 1
Trai - đời: 6 - vị trí: 011111 ; Bố: Tằng Tổ Bùi Quang Lấy
Trai - đời: 6 - vị trí: 011112 ; Bố: Tằng Tổ Bùi Quang Lấy
Có vợ - Con trai: 6 - Con gái: 4
Dâu - đời: 6 - vị trí: 011112+1
Có chồng - Con trai: 6 - Con gái: 4
Gái - đời: 6 - vị trí: 011113g ; Bố: Tằng Tổ Bùi Quang Lấy
Gái - đời: 6 - vị trí: 011114g ; Bố: Tằng Tổ Bùi Quang Lấy
Gái - đời: 6 - vị trí: 011115g ; Bố: Tằng Tổ Bùi Quang Lấy
Một số kết quả thống kê
1053 thành viên / 15 đời
Con trai nhánh nội 466
Con gái nhánh nội ?
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình ?
Con dâu nhánh nội ?
.