Giới thiệu về Họ Bùi Quang - Mỹ Xuyên – Phong Hoà – Phong Điền – Thừa Thiên Huế

Bùi Quang Ngọc đăng lúc 13/02/2020 09:19. xem:493

Dòng họ Bùi Quang ở Mỹ Xuyên có lịch sử phát triển hơn 600 năm, vào đầu thế kỷ 15.
Thủy tổ của dòng họ Bùi Quang là ngài Thuận Hoá Xứ Bùi Quang Tướng Công, Thượng Cao Cao Thỉ Tổ, Tước phong Dực Bảo Trung Hưng Linh Phù Gia Tăng Doan Túc Tôn Thần, Quê gốc ở Thanh Hoá. Ngài chính là một trong các Bổn Thổ Khai Canh của Làng Mỹ Xuyên. Ngài mất năm nào không rõ, sau khi mất ngài được chôn cất cùng Phu Nhân bên cạnh Đập Mỹ Xuyên tại vị trí phong cảnh rất đẹp, được người trong làng gọi là Lùm Họ Bùi. Vào ngày 13 tháng 9 Âm Lịch hàng năm con cháu làm Giỗ Tổ Ông, 10 tháng giêng Âm lịch hàng năm là Giỗ Tổ Bà.

Tổ chức bên trong Họ Bùi Quang bao gồm hai nhánh: nhánh 1 (nhánh anh) và nhánh 2 (nhánh em). Bên trong nhánh 1 được chia làm 3 chồi: chồi 1 (chồi anh), chồi 2 (chồi giữa), chồi 3 (chồi em). Bên trong nhánh 2 được chia thành ? nhánh.

Trưởng Họ hiện tại:

-          Trưởng Nhất: ông Bùi Quang Lỗ

-          Trưởng Nhì: ông Bùi Quang Hường

-          Trưởng ba: ông Bùi Quang Đàng


Bình luận ( 0 )
Dòng họ Bùi Quang ở Mỹ Xuyên có lịch sử phát triển hơn 600 năm, vào đầu...
.